”Det händer att man Googlar en kandidat…” : - En studie om rekryterares syn på användningen av sociala medier ochsökmotorer vid bedömning av kandidater.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Erika Örnéus; Josefine Ulkner; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)