Anslutning av givare och ett dSPACE-system till en hydraulisk kran

Detta är en M1-uppsats från Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Sammanfattning:

Det här rapporten är en del av mitt examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elektroteknik vid Växjö Universitet, MSI. Arbetet är en del av ett större projekt kallat Kranstyrningsprojektet som bedrivs av Växjö Universitet, Rottne Industri med flera, vars syfte är att underlätta för förare att kontrollera den kran som finns på Rottnes skotare. För projektet har det använts en laborationskran och nu har önskemålet varit att det till kranen ska installeras ett nytt styrsystem från dSPACE. Dessutom vill man att nya givare ska sättas på kranen och kopplas till dSPACE. Man vill även ha en manual för att nya studenter ska kunna använda systemet. Det nya dSPACE-systemet består av en datorlåda med processor- och I/O-kort. Man kommunicerar med dSPACE från en PC. Arbetet med installationen har stött på flera problem och arbetet har dragit ut på tiden. När systemet till slut gick att använda utfördes ett par tester och sen implementerades det på kranen. Arbete med att ta fram underlag för installation av accelerometrar på kranen pågick samtidigt och en jämförelse mellan olika alternativ gjordes. Arbetet resulterade i att laborationskranen nu går att styra med det nyinköpta systemet från dSPACE och en manual skapades för att underlätta användandet av systemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)