Diversity In Performance Reporting. Empirical Evidence From The London Stock Exchange Concerning The Classification Of Interest Components Within The Income Statement

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Accounting

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)