Den bildade arbetaren : En studie av den svenska arbetarrörelsens bildningsföreställningar och bildningsideal under perioden 1905-1936

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för ABM

Författare: Andreas Hornegård; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)