Säkerhetsarkitektur för ökat säkerhetsmedvetande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

Författare: Lena Esser; Regina Svenjeby; [2003]

Nyckelord: Datasäkerhet;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)