Hejdå Lättja : En kvalitativ studie om lättja i organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Sandra Olsson; Åsa Grehn; [2011]

Nyckelord: Lättja; arbetsmarknad;

Sammanfattning:

Enligt Norstedts Svenska ordbok (2001:672) är lättja en obenägenhet hos människor att utföra arbete. Obenägenhet till arbete är när man som arbetstagare kan arbeta men inte vill. Lättja är ett relativt outforskat fenomen på arbetsmarknaden och ett svårt begrepp att definiera. Arbetstagare som ägnar sig åt lättja är något som vi insett förekommer i de flesta organisationer. Lättja hos arbetstagare kan ses som ett problem som vi tror att personalchefer kan ha svårt att hantera. Vi tror även att lättja i organisationer kan vara svårt att reflektera över om man som personalchef inte har erfarenheten av detta. Syftet med vår undersökning är att öka förståelsen av lättja i organisationer, förstå hur lättja förekommer och även hur den kan hanteras. Därför valde vi att formulera följande frågeställningar:

 

-   Varför förekommer lättja i organisationer?

-   Hur yttrar sig lättja inom organisationer?

-   Hur hanterar man som personalchef lättja i organisationer?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)