Planering vid sjukfrånvaro i hemtjänsten

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

Sammanfattning: Inom äldreomsorgen idag finns det utmaningar iform av hög arbetsbelastning och dåliga arbetstider, vilket innebär att rekrytering är svår i verksamheterna. Den ökade arbetsbelastningen orsakar sjukskrivning, vilket i sin tur leder till mer sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Studien bygger på enkätundersökningar hos personalen och intervjuer med andra företag för att dela med sig av tankar och arbetssätt som kan bidra till att utveckla planeringsprocessen. Studien ger idéer och verktyg för verksamheten om vad de behöver göra och förändra för att bli bättre och använda de resurser som redan finns tillgängliga i verksamheten på ett effektivt sätt. Syftet med studien är att kartlägga och förbättra planeringsprocessen för frånvaro på grund av sjukfrånvaro för att använda av alla resurser på bästa sätt i verksamheten utifrån teorier som ligger till grund för att belysa olika områden inom problemområdet och sedan hitta lösningar och verktyg för att förbättra processen. Studien har dragit slutsatsen att en uppdelning av uppgifter i dagens process kan underlätta personalens arbete när en ny roll skapas som hanterar den dagliga planeringen. Problemområden har kartlagts och presenterats tillsammans med en lösning baserad på principerna om lean filosofi och hörnstenarna. Processerna som utvecklats i studien bygger på skapandet av en ny roll för att underlätta och lindra det dagliga arbetet hos personalen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)