Psychic Reader

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Författare: Therese Lundin; [2018-08-06]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: När en personlig berättelse delas och möter andras erfarenheter blir det en del av ett kollektiv. Min ide var att samla personliga upplevelser med mer hypotetiska berättels­er för att skildra fenomen i vår samtid. Små saker som kanske inte betyder någonting men som vi vrider och vänder på för att skapa någon slags mening. Hur man förhåller sig till omgivningen och hur man ibland vägrar att göra det. Eftersom jag har arbetat med serier tidigare ville jag använda mig av det formatet för det är lätt för många att ta del av, lätt att sprida och något jag själv vill fördjupa mina kunskaper inom. Mycket av det vi gör, gör vi för att förstå oss på omvärlden eller för att få omvärlden att förstå oss. Ibland finns det inget att förstå och ibland betyder samma sak olika för olika personer. Att vardagliga företeelser har do­kumenterats genom historien ger oss en bre­dare bild av hur livet har sett ut. Små saker som är en liten del av våra liv men en stor del av vilka vi är som personer. Eftersom en del av detta arbetet är författande så är syftet också att skapa en liten verklighetsflykt, eller snarare att förankra rimligheten i att ha sina egna värderingar och perspektiv. Mina förhoppningar var att göra en längre sekvensiell bildberättelse. Jag hade en ide om en eskapistisk diskbänkrealism i gränslan­det mellan fantasi och verklighet. Jag ville utveckla min förmåga att skapa narrativ och även utmana mina egna ramar för hur en serie ser ut rent visuellt. Målet var att skapa en fysisk publikation. Jag ville rikta mig till personer som gillar att läsa serier, men vill också att fler ska upptäcka fördelarna med formatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)