Musikalen Dear Evan Hansen på svenska : Översättning och kommentar av ett musikallibretto

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats består av en översättning av sju scener ur librettot till en musikal (Dear Evan Hansen av Steven Levenson, Benj Pasek och Justin Paul) och en översättningsteoretisk kommentar. Kommentaren ger först en kort översikt över musikalgenren och behandlar sedan översättningsarbetet, från källtext till måltext. I kommentaren beskriver jag min översättningsprincip, till vilken jag har använt mig av både Johan Franzons funktionella översättningsperspektiv (Franzon, 2009) och H. S. Drinkers principer (Drinker, 1950). Jag tar även upp de utmaningar och problem som jag stött på under översättningsarbetet och förklarar hur jag har löst dessa. Jag reflekterar också över hur musikallibrettots särskilda egenskaper har påverkat de val jag gjort i min översättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)