Optimering av sekundärförpackningar inom e-handel

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Idag ställs det allt högre krav på både företag och distributörer på grund av att e-handeln ständigt växer, och till följd av detta förändras även många av processerna i försörjningskedjan. På senare tid har även intresset för hållbar utveckling ökat hos konsumenterna, vilket har bidragit till att företagen försöker hitta lösningar för att minimera miljöpåverkan. Ett område där det finns stor förbättringspotential för att minska miljöpåverkan och reducera kostnader inom e-handeln är sekundärförpackningar. En sekundärförpackning är den förpackning som är till för att skydda artikelns originalförpackning, och i denna studie likställs den sekundära förpackningen med en transportförpackning. I nuläget innehåller e-handlade försändelser i genomsnitt 30 procent luft, vilket beror på att produkter ofta förpackas i paket som inte är anpassade till produktens storlek och mått. Detta leder till att paketen tar upp onödigt mycket plats i transporter och lagerutrymmen, vilket leder till både onödigt höga kostnader och stor miljöpåverkan. Syftet med denna studie är att undersöka hur sekundära förpackningar inom e-handel utnyttjas i nuläget, och därefter ge förslag på åtgärder och förbättringar för hur de sekundära förpackningarna kan utnyttjas optimalt för att minimera mängden luft i dem. Syftet är också att belysa vilka positiva effekter denna optimering kan leda till gällande kostnader och miljöpåverkan. De främsta resultaten från studien, för att uppnå en förpackningsoptimering, är ökad användning av hybridförpackningar samt ytterligare utfyllnadsmaterial i form av luftkuddar i mindre storlek. Studien visar på att förbättringar av Warehouse Management System (WMS) kan bidra till en minimering av luft i förpackningar. De främsta åtgärderna för att förbättra WMS-systemet är att informationen i systemet bör vara helt uppdaterad, samt att personalen kan registrera vilken förpackning de väljer. Ett annat resultat av studien är att en förpackningsoptimering leder till lägre kostnader för material och frakt, samt lägre miljöpåverkan som en följd av att färre transporter krävs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)