Rörelsefrihet för barn och unga i HVB : En grundläggande rättighet för barnets bästa?

Detta är en L3-uppsats från

Författare: Mattias Thorn; Desiré Degeryd; Jessica Dahlin; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)