Omvårdnadsåtgärder vid förekomsten av depressiva symtom hos barn och ungdomar : Mulitfaktoriella insatser för att uppnå hälsa

Detta är en L3-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Författare: Linda-marie Nilsson; Christer Sandvik; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)