Att skapa musik där 1+1=3 : Att arrangera och komponera flöjtmusik med interferenstoner.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

Sammanfattning: I denna studie undersöks hur arrangering och komponering av flöjtmusik med interferenstoner kan gå till. Syftet med studien har varit att undersöka skapandeprocessen. I studien beskrivs vad interferenstoner är och hur de fungerar på tvärflöjt. Under studien skapades tre arrangemang och åtta kompositioner som är skrivna antingen för två flöjtister som spelar tillsammans eller för en sjungande flöjtist. Studien identifierar olika resurser som har använts under arrangerings-, och komponeringsprocessen och förklarar även hur de användes. I studien beskrivs också hur arrangemangen och kompositionerna har designats för att interferenstonerna ska uppmärksam- mas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)