”JAG VILL BLI TÄT OCH KÄND” - EN INNEHÅLLSANALYS OM VARFÖR TVÅ PODCASTS PODCASTAR

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Denna studie syftar till att finna orsaker till varför två av Sveriges största podcastar-duo podcastar. För att finna orsaken använder vi oss av fem kategorier som kan vara anledningen, ekonomiska anledningar, kändisskap, att sprida kunskap, utveckling av jobb och karriär eller allmänt intresse för sociala medier. Denna studie är av hög relevans i dagens samhälle där att tala om sin livsstil kan ge alla fördelar för att upprätthålla eller skapa en image på sociala medier. Frågeställningarna kommer att behandlas med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys i kombination med en kvalitativ innehållsanalys av två avsnitt från vardera podcast. Resultatet visar på att de mest använda ämnen av de som tidigare definierats var kändisskap och jobb & karriär. Studien är analyserad med relevant forskning inom medie-och kommunikation av till exempel Marshall McLuhan, Jean Baudrillard, Jurgen Habermas och Henry Jenkins.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)