Hållbart konsumentbeteende inom turism - En studie om konsumentbeteendet i samband med semesterresor och benägenhettill att inneha ett hållbart konsumentbeteende.

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Sara Lundberg; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)