Minnen från Förintelsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Författare: Alexander Gerdtham; [2014]

Nyckelord: Förintelsen; minnen; History and Archaeology;

Sammanfattning: F.d. lägervakter och överlevare ger sin syn på lägervakterna i Auschwitz och Treblinka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)