Jämförelse av central och lokal uppvärmning av mindre bostadsrättsförening

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Idag när bostadsmarknaden växer snabbare än på länge blir samtidigt energihushållning viktigare och viktigare. Ekonomiska och miljömässiga intressen från bostadsägare angående stigande elpriser och energihushållning leder båda till ett mer medvetet byggande vad gäller klimatskalets täthet, energismarta installationer såsom styrda FTX-system och andra besparingsåtgärder.Examensarbetet har skrivits åt Bjerking för att undersöka möjligheten till att centralisera uppvärmningen istället för att värma upp bostäderna med varsin frånluftsvärmepump i en bostadsrättsförening bestående av parhus.Rapporten innehåller en del beräkningar i form av energiförluster och kostnadsberäkningar för de olika värmesystemen samt statistik för uppvärmning i Sverige.Examensarbetet har resulterat i kostnadsberäkningar som kan användas vid inledande investeringsberäkning för centraliserad uppvärmning i liknande projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)