Måltider i skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Kandidatuppsats 15 hp Program: Kostekonomi med inriktning ledarskap Nivå: Grundnivå Handledare: Agneta Sjöberg Examinator: Christina Berg Antal sidor: 32 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt 2020 Nyckelord: Näringsrekommendationer, Näringstäthet, Skolmåltider,Vegetarisk kost

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)