Ricardiansk Ekvivalens

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Hur påverkas hushållens sparande av det statliga sparandet? Ifall privata hushåll kompenserar för statliga underskott genom att öka sitt sitt sparande kommer detta leda till att fiskala stabiliseringsåtgärder blir mindre effektiva. Jag undersöker 10 länder under 30 år för att studera hur stort detta fenomen är.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)