Strategisk upphandling av livsmedel : Möjligheterna att upphandla närproducerat

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Nathalie Elenius; [2015]

Nyckelord: Offentlig upphandling;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)