Rocket Engine System Analysis : Vinci Engine Turbines Analysis, Volvo Aero Corp.

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningsläraLinköpings universitetInstitutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning:

Major part of the current work describes the development of the update methodology for onedimensional code (TML) currently used at Volvo Aero Corporation during turbine design process. The methodology is then applied and tried out in a general engine analysis (GESTPAN).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)