Bygga Hus i Spanien Spansk byggteknik i jämförelse med Svensk byggteknik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

Sammanfattning: Syftet med rapporten är att jämföra spansk byggteknik kontra svensk byggteknik och granska likheter och skillnader mellan dessa. Många av oss svenskar är bosatta i andra länder bland dessa Spanien och många avstår från att bygga sitt hus och istället väljer de att köpa hus.Detta har sitt grund i att det inte finns tillräckligt med information som underlättar att genomföra ett bygge trots att många av dessa människor har byggt sitt hus själva här hemma i Sverige.Vi hoppas verkligen att vår undersökning blir grund till att allt fler med hjälp av dessa undersökningar och fakta lättare ska kunna bygga sitt hus i Spanien som länge har varit ett favoritmål för oss som älskar värme och glädje.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)