”Do What Thou Wilt!" Sexmagick, tantra och västerländsk esoterism : En kvalitativ litteraturstudie om hur överföringen av tantra från öst kom att bli en framförallt sexuell praktik i väst

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Författare: Sandra Bergman; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I den här uppsatsen undersöker vi hur tantra kom att överföras till Väst under sekelskiftet runt 1900-talet och här bli en framför allt sexuell praktik. Den ockulta miljön var en starkt bidragande orsak likväl som de esoteriska ordnar som etablerades under denna period. Vi koncentrerar oss först på Helena Blavatsky och det Teosofiska Samfundet och hur Blavatsky genom sin kontakt med ett esoteriskt hemligt brödraskap i Tibet för ut det som de kallar den sanna läran, dvs teosofi. Denna kom att genom orientalismens lins påverka tantrans överföring till väst. Sexmagi visar sig ha en stor inverkan på sexualiseringen av tantra i Väst genom att den plockas upp av personer som sammanblandar den med bland annat ockultism och öster- och västerländska esoteriska traditioner. Aleister Crowley är nyckelperson i denna uppsats och vi ser hur utvecklingen av sexmagi influeras med tantriska traditioner vilket sammantaget ger efterverkningar ända fram till våra dagar på västs syn på tantra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)