Medarbetares reaktioner under en omorganisation - En kvalitativ fallstudie om hur medarbetare på Volvo CE påverkas av en omstrukturering.  

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Emma Stenman; Mia Lagumdzija; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)