Motorreglering i Hybridapplikationer

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Tobias Johansson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Den strängare emissionslagstiftning har drivit motorutvecklingen till att förbättra utsläppen från förbränningsmotorn. Ett effektivt sätt att minska utsläppen motorutsläppen är att använda en elmotor, d.v.s. hybridisera fordonet. Transienta emissioner är ett område där en minskning av utsläppen kan uppnås. Denna studie kommer att fokusera på hur transienta emissioner och specifik bränsleförbrukning kan minskas och hur körbarheten kan förbättras med hjälp av en elmotor som ett stöd vid transient körningar av förbränningsmotorn. Genom att låta lastuppbyggnaden av förbränningsmotorn rampas upp till den begärda lasten och låta den elmotorn ta den resterande belastningen, skulle en reducering av emissioner ske. Målet är att finna en strategi hur förbränningsmotorn och elmotorn bör kontrolleras för att reducera utsläppen, den specifik bränsleförbrukningen och körbarheten. Datainsamlingen genomfördes genom ett automattest innan examensarbetet påbörjades. Testet simulerar en elektrisk motor och är baserad på en transientcykel bestående av tre stegsvar. Sju olika ramptider och sju motorhastigheter tillsammans med nio olika laststeg användes under provet. Resultaten visade att de transienta NOx-emissionerna är den begränsande faktorn för strategin av styrningen. Det visades att NOx- och PM-emissioner under positiva transienter kan minskas vid varvtal under 1000 rpm och vid långsamma turbo responser för ramptider på två till tio sekunder. Den negativa transienten minskar eller påverkas inte vid dessa situationer. För situationer med snabba turbo responser, kunde ingen vinst ses. Tillsammans med resultaten och parametrar såsom, luftmassflödet, motorbelastning och varvtal, utvecklades en strategi för hur man kan styra förbränningsmotorn och elmotorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)