Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ : en analys ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Författare: Marielle Stenvall; Emilia Henriksson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)