E-handels returer & miljöpåverkan : En kvalitativ studie om e-konsumenters returbeteende och medvetenhet kring returers miljöpåverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Digitaliseringen inom e-handel växer i snabb takt och har lett till att konsumenters köpbeteende har förändrats. E-handeln erbjuder konsumenten en bekvämare köpresa med fler utökade alternativ som utbud, priser, transaktioner och leveranser (Botsman 2010; Lewis & Dart 2014). Konkurrensen bland e-handelsföretagen är hård och många använder generösa returpolicyer som konkurrensmedel. Dessa policyer ger upphov till ett ohållbart konsumtionbeteende gällande returer och de möjligheter som de inger. Ett problematiskt fenomen är returer som i förväg är planerade vilket innebär att konsumenter beställer hem varor med vetskapen om att de ska returnera en del av dessa. Mätningar visar att stor del av svenska befolkningen e-handlar, samtidigt sker returer i hög grad eftersom kunden inte kan se, känna eller prova varan före köp (Postnord 2019). Returnerade varor kan fraktas långt för att kontrolleras, hanteras och åter packas innan de kan säljas på nytt. En del företag hanterar returer i europeiska länder som exempelvis Polen eller i Asien för att hålla kostnaderna nere (Isaksson 2018). Syftet med studien är att undersöka e-konsumenters returbeteende online och få insikt i deras medvetenhet kring returers miljöpåverkan. Genom 15 kvalitativa intervjuer med kvinnor och män i åldrarna 18-45 samlades empiri för att sedan jämföras med tidigare redogjorda teorier och forskning. Resultatet visar att miljömedvetenheten är låg bland informanterna och det generellt finns en begränsad kunskapsnivå om miljön. Detta tyder bland annat på att e-handelsföretagen har en dålig miljökommunikation. Studien påvisar även ett normaliserat returbeteende och att gratis retur är en avgörande faktor. Dock är de största orsakerna bakom returer, fel storlek, fel passform och att plagget inte överensstämmer med bilderna på företagets hemsida.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)