Från milslängder till millimeter- Ett sökande genom text till golv efter min egen konstnärliga röst som skådespelerska

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Detta arbete handlar om att minska avståndet mellan text och skådespelerska och vad det mötet kan generera för insikter. Undersökningen tar avstamp i ett omättat behov och en brist på tillfredsställelse som jag som skådespelerska har svårt att sätta ord på. Jag, skådespelerskan, kommer prova att ta kontroll över hela gestaltningssituationen i hopp om att hitta svaren på mina obesvarade frågor. Jag ansvarar för skapandet av texten och de sceniska valen på golvet. Detta är ett hoppfullt sökande efter en mycket önskvärd upptäckt. Genom arbetet redogör jag för dessa sceniska texter som ett verktyg för att belysa det jag ännu inte vet om mig själv som skådespelerska och konstnär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)