Erotisk och pornografisk skönlitteratur på svenska folkbibliotek

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för ABM

Författare: Sanna Barsk; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)