Svenska klädföretags arbete med cirkulär ekonomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

Sammanfattning:

I Sverige köps det idag 13,1 kg kläder per person och år, av dessa slängs 8 kg kläder per person och år. Cirka 60 procent av det som slängs skulle dessutom kunna användas igen. Detta är en inte en hållbar resurshantering och för att ta tillvara på kläderna behövs en omställning där kläderna ses som en resurs. Denna studie syftar till att undersöka varför svenska klädföretag arbetar med cirkulär ekonomi, hur de arbetar och vilka svårigheter som kan uppstå med arbetet. Studien genomfördes med hjälp av åtta stycken semistrukturerade intervjuer inom ett brett spektra av svenska klädföretag. De klädföretag som har intervjuats är H&M, Filippa K, Björn Borg, Myrorna, Swedish Stockings, Odd Molly, Fjällräven och Houdini. Erfarenheterna från respondenterna redovisas i fyra olika teman – kläder som resurs, beteendeförändringar, ansvar och överlevnad och förändrad marknadssyn. Det empiriska materialet ställs mot varandra och jämförs med tidigare forskning. Resultatet av studien visar att klädföretagen ser cirkulär ekonomi som deras framtida överlevnad. Det är viktigt att börja se kläderna som en resurs efter användning och det krävs mer arbete i designfasen för att verkligen göra skillnad. Det har även visat sig att det krävs beteendeförändringar för att kunna ställa om till en cirkulär ekonomi. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)