Cirkulärt mode : En studie av cirkulär ekonomi i modebranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Avdelningen för kultur och estetik

Författare: Corinna Hagmayer; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie avser att belysa hur modebranschen har förändrats i förhållande till nya krav på en cirkulär ekonomi. Detta görs genom studera hur olika aktörer med betydelse för utvecklingen i modebranschen ser på förändringen om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.   Tidigare forskning och teori beskriver begreppsvärlden av cirkulär ekonomi.   Analysen behandlar diskursteori som visar hur modebranschen har förändrats avseende värderingar och världsuppfattningar.   Resultatet kommer fram till att nya värderingar och synsätt har ersatt traditionella värderingar, metoder och material.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)