Hot och faror i nattklubbsmiljö : Unga kvinnors upplevelser kring säkerhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Matilda Hotti; Simone Ytterholm; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I Sverige faller fler kvinnor än män offer för sexualbrott. Detta avspeglas på nattklubbslivet där kvinnor får utstå hot och faror som neddrogning och våldtäkt. Syftet med studien är att undersöka unga kvinnors uppfattningar om och agerande för sin säkerhet i nattklubbsmiljöer. Tolv intervjuer med kvinnor 21-29 år analyserades tematiskt. Resultatet visade att kvinnorna upplever hot och faror under sina besök på nattklubbar, bland annat droger och sexuella trakasserier. Kvinnorna vidtar säkerhetsåtgärder inne på klubbarna och deras välmående påverkas negativt av utsattheten. Kvinnorna upplevde att samhället inte engagerar sig tillräckligt i deras säkerhet och att skulden oftast hamnar på offret när ett brott begåtts. Kvinnors säkerhet är ett underprioriterat ämne i dagens samhälle och kan bekräfta det mörkertal som finns om kvinnors utsatthet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)