Att imitera sig till musikaliska uttrycksmedel

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Anton Johansson; [2020-09-22]

Nyckelord: valthorn; Glière; imitation; interpretation;

Sammanfattning: This essay explores imitation as a method for developing means of interpretative expression. The experiments made are based around the 1952 recording of Reinhold Gliéres Horn Concerto in B-flat Op.91 by Valeriy Polekh. By imitating chosen parts of Polekh´s playing valuable insights about interpretation were gained and new techniques were learned. Imitating a recording as a self-teaching method proved to be a very useful and efficient way to find new means of expression and hence develop musicality. This because of the small investment of time needed, and because of the resulting big gain of practical knowledge.


  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)