Sveriges skydd av skogliga livsmiljöer i EU:s art- och habitatdirektiv : En rättslig studie avseende etablerandet av Natura 2000 och skyddet av skogliga livsmiljöer utanför Natura 2000

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Tove Fohrman; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)