Algeriska befrielsekampen : Den svenska pressens skildring av religionens betydelse och roll 1954-1958

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Författare: Idriss Bedjaoui; [2017]

Nyckelord: Algeriet; kolonialism; Frankrike;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)