Att ropa varg - en studie av brottslighetens art i falsk tillvitelse i förhållande till mened.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Izabell Tillstam; [2020]

Nyckelord: Brottslighetens art; falsk tillvitelse; mened.;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)