Kan man exportera den svenska mannen? : En kvalitativ studie om vilka utmaningar svenska herrkonfektionsbranschen upplever vid export via e-handel med fokus på små- till medelstora företag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Syfte och forskningsfråga Syftet är att undersöka vilka motiv mindre svenska e-handelsföretag inom herrkonfektion har vid internationalisering, hur de går tillväga och vilka handelshinder personer i ledningen anser försvårar internationaliseringen. 1. Hur internationaliserar sig mindre svenska e-handelsföretag inom herrkonfektion? 2. Varför internationaliserar sig mindre svenska e-handelsföretag inom herrkonfektion? 3. Vilka hinder upplever mindre svenska e-handelsföretags ledning vid internationalisering? Metod Uppsatsen är en kvalitativ branschstudie på e-handelsföretag inom herrkonfektion. Ansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Empirin utgörs av sex semistrukturerade intervjuer med företag och två med experter inom området. Slutsatser Studien visar hur och varför e-handelsföretag inom herrkonfektion internationaliserar sig. Unga e-handelsföretag internationaliserar sig ofta stegvis från land till land, trots att teorier säger annorlunda. Slutligen visar studien på en ny typ av internationalisering där företag från början säljer globalt för att sedan minska till de attraktiva marknaderna. Nyckelord E-handel, Internationalisering, Konfektionsbranschen, Barriärer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)