Al-Shabaab i Somalia

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Efter Barré regimens fall 1991 kom de södra och centrala delarna av Somalia att regeras av lokala rövarband och klanrebeller. Parallellt bildades den islamska unionen al Ittihad al Islam (AIAI) som politisk motpol till den internationellt sammansatta övergångsregeringen bland annat FN och Afrikanska Unionen understött skapandet av under mitten av 1990talet. Delar av (AIAI) kom att transformeras till en lokalt förankrad islamistisk organisation av domstolar, ICU, vars mål var att upprätta en strikt islamistisk stat grundad i nationalism. Allt eftersom situationen i Somalia fortsatte att försämras ökade den internationella närvaron både i form av militära interventioner och fredsbevarande personal samtidigt som al-Qaida gjorde närmanden för upprättanet av ett sammarbete med ICU. Paradoxen av internationell sekulär närvaro i en stat där en islamistisk organisation (ICU) snabbt ökade sitt inflytande och sin legitimitet lade grunden för en militant islamistisk avknoppning av organisationen kallad al-Shabaab. En avknoppning som snabbt kom att bli betydande i det Somaliska samhället och dess utvekling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)