Konsekvenser av bristande kompetens inom Järnvägen -Säkerhetsmässigt och ekonomiskt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik – järnvägsteknik

Sammanfattning: Bakgrund i utbildningssystemet krav på uppdatering av kunskaper, ev. finns någon utredning eller t o m proposition från utbildnings departementet. Järnvägsskolans policy för fortbildning/grundutbildning. Sammanfattande kravbild inom jänrvägssektorn, tex kännedom om regelverk Intervjuer med ansvariga hur man anpassar sig till marknadens krav intervjuer med företag: vilka krav de ställer på sina anställda, vilka konsekvenser har de haft på grund av att de inte utbildat personal (Anonymt). Hade man kunnat förhindra detta genom att gå utbildning. Säkerheten hur följs den? Behörigheter? Sammanfattning och förslag till eventuella förbättringar i befintliga kurser eller kompletteringar med nya kurser. Intervjuer med några som gått utbildningar på banskolan/järnvägsskolan för att höra i vilken utsträckning de upplever att utbildningen motsvarar de krav som ställs på dem. Tankar: Tänkte fördjupa mig i spårriktning på grund av att der blir stora konsekvenser när man inte kan det man gör. Har tittat lite och det finns stora hål i regelverket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)