"Den store bland kejsare, Symeon" : Om maktanspråk i Bysans och Bulgarien under tidigt 900-tal

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Stockholms universitet/Centrum för medeltidsstudierAvdelningen för klassiska språk

Författare: Jonas Thungren Lindbärg; [2013]

Nyckelord: Bysans; Balkan; Bulgarien; Medeltid; Kejsare; Basileus;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)