Individuell anpassningsbar operatörstol : Ett nytt koncept för individanpassade sitsar inom dentalbranschen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt som genomförs under kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet utförs under vårterminen 2022 av Julia Harling och kursen omfattar 22,5 hp. Handledare för projektet är Monica Jakobsson och examinator Leo De Vin.     Projektet utförs på uppdrag av Support Design AB som tillverkar och distribuerar ergonomiska stolar, taburetter och sadelstolar i Sunne, Värmland. Support Design AB:s största handelsområde är inom tandvården. Främsta användarna är tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.    Arbetet följer främst metoder inom designprocesser för att komma fram till ett koncept som Support Design AB ser görbart att producera och bli en del av deras sortiment. Projektet följer även produktutvecklingsprocessen genom indelning: projektplanering, förstudie, produktspecificering, konceptgenerering, konceptutvärdering, konstruktion, tillverkningsanpassning och projektavslut.    Projektet söker nytt koncept för att lösa behovet Support Design AB användare uttryckt i form av efterfrågan om individanpassade operatörstolar inom tandvården.  Målet med projektet är att tillämpa och finna lösning på en lämplig frågeställning mot projektets efterfrågan inom relevanta ramar. Att komma fram till ett koncept som är väl anpassad till användarnas behov och kraven som ställs under projektet.    Projektet resulterade i att behov, krav och problemformulering besvarats. Lösningen är en stolsits som är monterbar, det resulterar i att användaren på ett enkelt sätt kan anpassa sitsen utefter kroppsform, arbetsställning eller behov för komfort och ergonomi. Ett underrede med funktionerna ihakning och infästning är permanent fäst på Support Design AB:s befintliga bas. Ovanpå underredet monteras sitsen via ihakning och fästning som säkrar sitsens position under användning. Urvalet sitsar görs av användaren och hakas i med enkelhet vilket bidrar till komfort och enklare användning för användaren.  Konceptet presenteras genom beskrivning, skisser, CAD-konstruktioner samt flertalet prototyper i 1:1 samt mindre skala.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)