Reläskyddsförslag till flygplatser och sjukhus : Reläskyddsförslag till flygplatser och sjukhus där driftsäkerhet är viktig

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för fysik och elektroteknik

Författare: Viktor Hallström; [2019]

Nyckelord: Reläskydd Selektivplan;

Sammanfattning: Sammanfattning Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Pontarius AB. Nätet som arbetet handlar om är ett redundant matande nät till sjukhus eller flygplatser där driftsäkerheten är extra viktig. Uppbyggnaden av näten till de båda ser liknande ut, det är mestadels lasten som skiljer dem åt.  Redundans behövs för att uppnå en hög driftsäkerhet vilket tas upp i rapporten. Målsättningen har varit att sammanställa en lathund på lämpliga reläskydd vid olika positioner i nätet. Data från matande nät har tagits från Jönköpings flygplats och utifrån det byggt ett fiktivt system i ett program som heter Easypower. I programmet kan det väljas specifika komponenter av många fabrikat. Där ingår reläskydd, brytare, transformatorer, generatorer och kablar. Arbetet beskriver grunderna i kortslutningsberäkningar samt reläskyddsinställningar. Kortslutningsberäkningarna är gjorda efter svensk elstandard SS-EN 60909-0. Beräkningar på största och lägsta kortslutningsström har gjorts i vissa delar av nätet, utifrån det har reläskyddsinställningarna baserats. Dessa inställningar beskrivs med hjälp av en selektivplan i resultatdelen av rapporten. Resultat och diskussion presenterar en lathund med rekommenderade reläskydd för systemet samt inställningar för dessa via selektivplanen. Det fanns dock vissa betydelsefulla begränsningar i Easypower som gör att selektivplan samt val av bl.a. reläskydd blir lidande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)