Barnets position i LVU-domar : -En kritisk diskursanalys av förvaltningsrättens domar enligt 2 och 3 §§ LVU

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Farah Ayoub; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)