Relationen mellan instrumentet och idén

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Följande arbete är en studie om hur valet av instrument kan påverka en kompositionsprocess och det klingande resultatet. För att kunna utveckla sin kompositionsmetod och synliggöra upplevda kreativa blockader skriver författaren tre stycken till sitt instrumentala projekt Dartanjang. Ett på sitt huvudinstrument trumset, ett på sitt bi-instrument gitarr och slutligen ett på ett instrument han saknar ordentlig erfarenhet av, nämligen piano. Genom att analysera författarens kompositioner, framgångar och motgångar med olika instrument uppdagas reflektioner kring vad hans konstnärskap tar avstamp i, huruvida expertis eller avsaknaden av den främjar en kompositionsprocess och slutligen hur dessa insikter kommer att implementeras i ett framtida skapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)