Hur påverkar engelska svordomar det svenska språket?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Rebecca Ehnfors; [2020]

Nyckelord: Svordomar; Lånord; Ordlån;

Sammanfattning: I denna systematiska litteraturstudie undersöks engelska svordomars påverkan på det svenska språket. Syftet med undersökningen är att jämföra svordomar på svenska med svordomar på engelska. Detta görs genom att undersöka vilka ord som lånats in i svenskan från engelskan. Resultaten av studien visar att det primärt är ord inom kategorin könsord som lånats in genom ordlån i det svenska språket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)