En jämförande fältstudie av ejderns (Somateria mollissima) vårflyttning vid Tyludden - Vad påverkar ejdern negativt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Christopher Gullander; [2007]

Nyckelord: Ejder;

Sammanfattning:

Det har kommit rapporter som säger att ejdern har minskat i antal mellan 1990-2000.

Under 1996 och 1997 satt Karl-Eric Gustafsson som är en välkänd fågelskådare i Sverige på Tyludden och räknade sjöfågelsträck.

Bland arter som han räknade fanns ejdern (Somateria mollissima). Han satt där varje morgon från 15: e mars till 15: e juni och arbetet utfördes som ett

Arbetslivsutvecklingsprojekt. Syftet med min studie är att jämföra ejdersträcket 2006 med siffrorna från 1996 och 1997 beträffande april månad och se ifall ejdern har minskat eller ökat under de 10 år som gått. Dessutom att titta på de olika faktorerna som exempelvis minken, sjukdomar, parasiter och musselfiske m.m. som påverkat den.

Under respektive år återfanns sträcktopparna beträffande april månad enligt följande:

År 1996 låg sträcktoppen den 3: e april på 15033 ejdrar. År 1997 låg toppen den 10: e april på 7890 ejdrar (under 1997 återfanns däremot den högsta sträcktoppen i slutet av mars på 18616 ejdrar) och år 2006 återfanns toppen den 7: e april på 6350 ejdrar. Under 1996 sträckte det sammanlagt 75963 ejdrar under april månad. Under samma period 1997 sträckte det 34355 ejdrar och år 2006 sträckte det 30900 ejdrar under nämnda period.

Vintern år 2006 resulterade i en sen vår vilket resulterade i ett senare sträck som inte började förrän i början av april.

Det finns indikationer på att ejdern minskat och jag ser det som slutsats och som viktigt att undersöka alla faktorer som exempelvis minken, musselfisket och parasiters inverkan på ejderns minskning m.m. Ejdern är fortfarande vanlig, men hur kommer det allt varmare klimatet påverka den? Det krävs övervakning på alla plan av allt från minken till radarstudier, obrutna sträckräkningar och boräkningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)