Nekad dispens från strandskyddet : kampen mellan ett oinskränkt egendomsskydd och en fri tillgång till en välbevarad natur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Jessica Lifv; [2015]

Nyckelord: Miljörätt; förvaltningsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)