Tillit, misstro och konspirationer : En kvalitativ studie om produktionen av tillit och misstro i en konspiratorisk facebookgrupp mot strålning

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

Sammanfattning: Coronapandemin 2020 påverkar hela den civiliserade världen och förändrar inte bara hur vi agerar i den fysiska världen utan också hur vi agerar i cyberspace. Kritik mot telekommunikationsföretag och deras utveckling av 5G-teknik har ökat under denna pandemi på grund av en konspirationsteori som förbinder det med spridningen av coronaviruset.Denna studie av Nathalie Carlsson och Martin Hage syftar till att förstå hur medlemmar i en konspirationsinriktad facebookgrupp visar förtroende för gruppen i fråga och producerar misstro gentemot icke-medlemmar, telekommunikationsföretag samt myndigheter. Denna studie utgår från en netnografisk datainsamling och argumentationsanalys av inlägg i gruppen, i ett försök att hitta mönster som kan kopplas till uttryck och produktion av tillit samt misstro. Studiens resultat visar ett antal roller inom gruppen och aktiviteter som exempelvis mätning av strålning efterliknar grunderna för strukturerad skepticism. Den strukturerade skepticismen visar hur gruppen producerar tillit internt och dess tes samt skapar misstro mot de som gruppen anser vara ”eliten”. Gruppens argumentativa strategi består av att vara selektiv med informationskällor och att betona på personliga erfarenheter av symtom. Administratören och gruppens argument leder till handlingar med mål att främja gruppens tes samt att uttrycka tillit internt och producera misstro externt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)