Ramverk för att motverka algoritmisk snedvridning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

Sammanfattning: Användningen av artificiell intelligens (AI) har tredubblats på ett år och och anses av vissa vara det viktigaste paradigmskiftet i teknikhistorien. Den rådande AI-kapplöpningen riskerar att underminera frågor om etik och hållbarhet, vilket kan ge förödande konsekvenser. Artificiell intelligens har i flera fall visat sig avbilda, och till och med förstärka, befintliga snedvridningar i samhället i form av fördomar och värderingar. Detta fenomen kallas algoritmisk snedvridning (algorithmic bias). Denna studie syftar till att formulera ett ramverk för att minimera risken att algoritmisk snedvridning uppstår i AI-projekt och att anpassa det efter ett medelstort konsultbolag. Studiens första del är en litteraturstudie på snedvridningar - både ur ett kognitivt och ur ett algoritmiskt perspektiv. Den andra delen är en undersökning av existerande rekommendationer från EU, AI Sustainability Center, Google och Facebook. Den tredje och sista delen består av ett empiriskt bidrag i form av en kvalitativ intervjustudie, som har använts för att justera ett initialt ramverk i en iterativ process.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)