Dubbla miljömål, dubbelt så bra? : En teoretisk analys av CO2-målets och förnybarhetsmålets konflikter

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Författare: Erik Spector; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Då både arbetet för att sänka koldioxidutsläppen och för att öka andelen förnybar energiproduktion påverkar energimarknaden, finns anledning att misstänka att vissa konflikter kan uppstå mellan de båda målen. I uppsatsen används en modell av elmarknaden med två utbudsnivåer och två efterfrågenivåer, för att undersöka vilka effekter som kan förväntas av dubbla miljömål. Uppsatsens huvudsakliga resultat är att stöd till förnybara energislag inte minskar utsläppen av CO2 förutsatt att handel med utsläppsrätter redan bedrivs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)